Så kommer du igång med valutahandel

Valutahandel (eng. Forex Trading) går ut på att köpa och sälja valutor i valutapar med mål att gå med vinst. Priset, eller växelkursen hos valutaparet handlas på den globala forexmarknaden. Valutor kan handlas hos valutamäklare på samma sätt som aktier kan handlas hos aktiemäklare.

Hur tjänar man pengar på valutahandel?

Genom att sälja valutaparet för mer pengar än man betalat för dem, då växelkursen stigit. Exempel: En valutahandlare säljer SEK (Svenska kronor) och köper USD (US Dollar) i förhoppning att USD-valutan ökar i värde, för att då sälja sina USD och göra en vinst. Notera att valutahandel är spekulation och medför påtaglig risk.

 

Hur handlar man med valutor?

Alla kan utöva valutahandel genom en valutamäklare (eng. Forex Broker). Viktiga faktorer vid val av valutamäklare kan vara; om de är reglerade inom EU, finns utbildningsmaterial, kan man kopiera andras trades, minimibelopp för insättning och courtage.

Nedan finner ni en lista på valutamäklare som är reglerade inom EU samt länkar till våra recensioner och länkar för att öppna konto.

 

Hur lyckas man?

Valutahandel kräver tålamod och efterforskning. Man bör lära sig riskhantering och vara medveten om att man kan förlora pengar. Därför kan det vara lärorikt att testa valutahandel med ett så kallat demokonto, där man handlar med fiktiva pengar innan man handlar med sitt egna kapital.

Tre Strategier för valutahandel

  1. Fundamental Analys – försöka förstå valutors egentliga värde genom utvärdering av finanserna i landet, handelsavtal och politik på ett liknande sätt som man inom aktiehandel analyserar hur bolag redovisar sin vinst, omsättning, och kassaflöden.
  2. Teknisk Analys – Metoder för att förutspå framtida utveckling genom analys och igenkänning av mönster i historiska data.
  3. Sentimentanalys – Handlar om att läsa vart marknaden är på väg genom att bevaka andra traders och banker. Sentimentanalys är viktig då psykologiska faktorer kan påverka valutakurser på ett oförväntat sätt.